Ověření slov

Tento nástroj využijete, když potřebujete zjistit, zda text obsahuje vámi vybraná klíčová slova (nebo sousloví) - například při přípravě textů pro SEO. Výsledkem bude procento použitých slov, jejich seznam (+ zvýraznění v textu) a seznam nepoužitých slov. Na velikost písmen se nebere ohled.

Seznam slov

Text k prohledání