Cisco SPA Provisioning a čeština

Pokud jste majitelé IP telefonů řady Cisco SPA 300 a 500, tak vám může přijít vhod náš provision skript, který telefon připraví pro české prostředí, nastaví mu českou lokalizaci a updatuje firmaware.

Skript provede následující:

 • Nastaví NTP pro synchronizaci času (Cesnet a ZČU)
 • Nastaví provisioning z těchto stránek
 • Nastaví RTP porty 10000-20000 a packet size na 0.02
 • Vybere jako výchozí kodek G711a (pro první linku)
 • Nastaví český Dialplán (pro první linku) - (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxx|00[2-9]xx.|001xxxxxxxxxx)
 • Nastaví 24 hodinový formát času, naši časovou zónu a pravidla pro přepínánína letní čas
 • Nastaví české vyzváněcí tóny
 • Stáhne do telefonu českou lokalizaci a nastaví ji
 • Nastaví server type na Asterisk pro BLF
 • Aktualizuje firmware na aktuální verzi 7.6.2c (s případným mezikrokem přes 7.5.2b pro starší firmware)

Cisco SPA provisioning a čeština

Provisining naším skriptem spustíte z webového rozhraní telefonu vložením adresy: http://<ip telefonu>/admin/resync?http://tools.lynt.cz/prov/manual.php

Skript manual.php přimá další URL parametry pro detailnější konfiguraci:

 • num - číslo 1. linky
 • pass - heslo k 1. lince (jeho hodnota není uložena v parametrech provisioning skriptu pro opakovaný provisioning)
 • name - zobrazovaný popisek 1. linky a zároveň jméno telefonu
 • proxy - IP adresa SIP serveru pro 1. linku
 • dialplan -dialplán pro 1. linku, pokud není definován, je použity typický český - viz výše
 • bmp - URL bmp obrázku (128x48) pro zobrazení na displayi, 'none' pro žádný
 • ignorelines - pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 1, nejsou použity žádné volby pro linky, nemění jejich nastavení

Příklady:

http://tools.lynt.cz/prov/manual.php - provede se upgrade, nastaví se české prostředí včetně kodeků a dialplánu na lince 1 (ostatní linky budou neaktivní) - je třeba doplnit na Ext1 proxy a uživatelské údaje

http://tools.lynt.cz/prov/manual.php?ignorelines=1 - provede pouze upgrade a základní české prostředí - neovlivňuje žádné nastavení linek

http://tools.lynt.cz/prov/manual.php?num=77&pass=heslo&name=Uzivatel&proxy=192.168.1.252&bmp=none - přihlásí se k PBX na 192.168.1.252 s uvednými údaji, jméno telefonu bude Uzivatel a nepoužije se obrázek na displayi

Stará verze provisioningu

Starší verzi provisioning skriptu spustíte: http://<ip telefonu>/admin/resync?http://tools.lynt.cz/prov/$PN.cfg

SPA 504G

Provisioning větších sítí

Účelem skriptu je pomoci s prvotní instalací telefonu v malých sítí s jednotkami telefonů, pro větší sítě se rozhodně vyplatí plně automatický provisioning pomocí TFTP serveru.

Plný provisioning může fungovat následujícím způsobem:

 1. nový telefon se připojí do sítě, získá adresu z DHCP, ze kterého se také dozví pomocí Option 66 adresu TFTP serveru
 2. z TFTP serveru si stáhne soubor XMLDefault.cnf.xml, ze kterého se dozví adresu serveru pro provisioning
 3. telefon předá provisionng serveru dotaz, ve kterém uvede svou MAC adresu
 4. provisioning server telefonu vygeneruje celou konfiguraci včetně nastaveného SIP účtu

Pro ulehčení tohoto procesu jsem udělal skript v jazyce Python, který z CSV vygeneruje individuální konfigurace.

Skript je volně dostupný na GitHub: Cisco SPA CZ provisioning

CSV je v následujícím tvaru:
CSV pro provisionioning

Prakticky tento systém používám následovně:

 1. pistolovou čtečkou čárových kódů načtu do prvního sloupce sériová čísla z krabic s telefony - čtečka vždy načte hodnotu a přejde na další řádek. Na krabice rovnou píši postupně čísla z číselné řady.
 2. Do CSV doplním další sloupce s údaji o jednotlivých uživatelích a zvolím šablonu, jakou mají používat (upravené podle předpřipravené default.xml).
 3. Spustím skript s parametrem IP adresy PBX a seznamu čísle v CSV např.: python generate.py 192.168.1.252 list.csv
 4. Vygenerované soubory ze složku output nahraji na TFTP a na DHCP serveru nastavím option 66 s IP adresou TFTP serveru (typicky stejná jako PBX)
 5. Rozdistribuuji telefony, které se po zapojení sami upgradují a nastaví

Není takto problém nakonfigurovat stovku telefonů za hodinu.

Pokud potřebujete pomoci připravit prostředí, pro větší množství telefonů, dejte vědět, rádi pomůžeme.